Biblioteka jest podstawowym warsztatem pracy naukowej profesorów i braci alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz służy współbraciom całej Prowincji Ojców Bernardynów. Biblioteka, poprzez możliwość pracy w czytelni, zapewnia dostęp do gromadzonych materiałów i literatury osobom świeckim: pracownikom naukowym, studentom wyższych uczelni, nauczycielom i maturzystom (po okazaniu stosownej legitymacji); służy również swoim zasobem księżom i siostrom zakonnym.
Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia publikacje teologiczne i filozoficzne ukazujące się w Polsce. W miarę możliwości zainteresowania Biblioteki rozciągają się też na inne dziedziny nauk humanistycznych: religioznawstwo, historię, psychologię, pedagogikę, a także na najważniejsze obcojęzyczne publikacje z zakresu teologii, zwłaszcza o charakterze encyklopedycznym.


Biblioteka z racji położenia w bliskim sąsiedztwie Sanktuarium Kalwaryjskiego, gromadzi literaturę dotyczącą działalności Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej.
W bibliotece funkcjonuje system komputerowy MAK - jak w większości bibliotek kościelnych zrzeszonych w Federacji FIDES.

Z dniem 26.02.2013 r. bazy Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego OO. Bernardynów, funkcjonujšce w systemie komputerowym MAK i MAKWWW są dostępne w formacie MARC21.

Ostatnia aktualizacja: 17-11-2014; godz. 10.36